יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Cache-Ref-0.01

Cache-Ref-0.01

This Release Cache-Ref-0.01  [Download] [Browse 26 Jun 2010
Latest Release Cache-Ref-0.04  [Download] [Browse 23 Sep 2010
Latest Dev. Release Cache-Ref-0.05-TRIAL  [Download] [Browse 09 Mar 2011
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs ] [ Website ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository git://github.com/rafl/cache-ref.git - Website
CPAN Testers PASS (110)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
LICENSE
Makefile.PL
MANIFEST
META.json
README

Modules

Cache::Ref     0.01
Cache::Ref::CAR     0.01
Cache::Ref::CAR::Base     0.01
Cache::Ref::CART     0.01
Cache::Ref::CLOCK     0.01
Cache::Ref::CLOCK::Base     0.01
Cache::Ref::FIFO     0.01
Cache::Ref::GCLOCK     0.01
Cache::Ref::LRU     0.01
Cache::Ref::Role::API     0.01
Cache::Ref::Role::Index     0.01
Cache::Ref::Role::WithDoublyLinkedList     0.01
Cache::Ref::Util::LRU::API     0.01
Cache::Ref::Util::LRU::Array     0.01
Cache::Ref::Util::LRU::List     0.01