גאבור סבו - Gábor Szabó > Dwimmer

Dwimmer

This Release Dwimmer-0.32  [Download] [Browse 01 Oct 2014
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs ] [ Website ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository http://github.com/szabgab/dwimmer
CPAN Testers PASS (274)   FAIL (17)   NA (16)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

Dwimmer A platform to develop things     0.32
Dwimmer::Admin     0.32
Dwimmer::Client     0.32
Dwimmer::DB     0.32
Dwimmer::DB::Result::Config     0.32
Dwimmer::DB::Result::Feed     0.32
Dwimmer::DB::Result::FeedCollector     0.32
Dwimmer::DB::Result::Host     0.32
Dwimmer::DB::Result::MailingList     0.32
Dwimmer::DB::Result::MailingListMember     0.32
Dwimmer::DB::Result::Page     0.32
Dwimmer::DB::Result::PageHistory     0.32
Dwimmer::DB::Result::Site     0.32
Dwimmer::DB::Result::SiteConfig     0.32
Dwimmer::DB::Result::User     0.32
Dwimmer::Feed::Admin     0.32
Dwimmer::Feed::Collector     0.32
Dwimmer::Feed::Config     0.32
Dwimmer::Feed::DB     0.32
Dwimmer::Feed::Sendmail     0.32
Dwimmer::Tools     0.32

Documentation

Sanitize a poll file  
dwimmer command line client to interact with a Dwimmer server  
script/dwimmer_admin.pl  
script/dwimmer_backup.pl