יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools > Mail::Summary::Tools::ArchiveLink

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::ArchiveLink - Base role for links to archives.

SYNOPSIS ^

    use Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane;

    my $l = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane->new( message_id => "..." );

    print $l->thread_uri;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: