יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools > Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy - Easy constructors for archive links.

SYNOPSIS ^

    use Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy;

    # choose a service
    my $link = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy->gmane( $msg_id );
    my $link = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy->google( $msg_id );
    
    # link to the message/thread
    $link->thread_uri;
    $link->message_uri;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: