יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools > Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane - Link to Gmane archives via message ID.

SYNOPSIS ^

    use Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane;

    my $link = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane->new(
        message_id => ".....",
    );

    $link->thread_uri;
    $link->message_uri;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: