יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools > Mail::Summary::Tools::CLI

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::CLI - App::Cmd based mailing list summarization tool.

SYNOPSIS ^

        use Mail::Summary::Tools::CLI;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: