יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools > Mail::Summary::Tools::Summary::List

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::Summary::List -

SYNOPSIS ^

        use Mail::Summary::Tools::Summary::List;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: