Λόρδος Σπύρος Δεναξάς > MendeleySQLite > MANIFEST

Download:
MendeleySQLite-0.002.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

Open  0
View/Report Bugs
Source  
LICENSE
MANIFEST
META.yml
Makefile.PL
README
README.md
bin/maketagcloud.pl  [pod]
bin/migrate_keywords_to_tags.pl  [pod]
dist.ini
lib/MendeleySQLite.pm  [pod]
t/1.t
t/test-data.db