View on
MetaCPAN
search.cpan.org is shutting down
For details read Perl NOC. After June 25th this page will redirect to MetaCPAN.org
Strzelecki Łukasz > PerlMongers-Warszawa > PerlMongers::Warszawa

Download:
PerlMongers-Warszawa-0.1.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Module Version: 0.1   Source  

NAME ^

PerlMongers::Warszawa.pm

SYNOPSIS ^

    use PerlMongers::Warszawa qw(info);
    
    info();

DESCRIPTION ^

Oficjalne zgromadzenie Perl Mongers w Warszawie zrzeszające programistów języków dynamicznych (głównie oczywiście Perl), fanatyków i mistyków Wielbłąda, a także wszystkich, którzy chcą zdobywać doświadczenie, rozwijać się oraz dobrze bawić.

SUBROUTINES/METHODS ^

info( )

Wyświatla tę jakże użyteczną informację :-)

DEPENDENCIES ^

Perl :P
Exporter

INCOMPATIBILITIES ^

Brak.

BUGS AND LIMITATIONS ^

Też brak. Naprawdę!

SEE ALSO ^

http://warszawa.pm.org

AUTHOR ^

Strzelecki Łukasz <strzelec@rswsystems.com>

LICENCE AND COPYRIGHT ^

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

See http://www.perl.com/perl/misc/Artistic.html

syntax highlighting: