Αριστοτέλης Παγκαλτζής > XML-Builder > MANIFEST

Download:
XML-Builder-0.902.tar.gz

Annotate this POD

Website

CPAN RT

Open  0
View/Report Bugs
Source  
Build.PL
Changes  [pod]
LICENSE
MANIFEST
META.json
META.yml
README
TODO
lib/XML/Builder.pm  [pod]
t/00-load.t
t/01-basic.t
t/02-distributivity.t
t/03-encoding.t
t/10-stringify.t
t/11-render.t
t/cpants.t
t/eg-atom.t
t/eg-xhtml.t