Αριστοτέλης Παγκαλτζής > Plack-App-Hash-0.002 > MANIFEST

Download:
Plack-App-Hash-0.002.tar.gz

Annotate this POD

Website

View/Report Bugs
Source  
Changes
INSTALL
LICENSE
MANIFEST
META.json
META.yml
Makefile.PL
README
app.psgi
dist.ini
lib/Plack/App/Hash.pm  [pod]
t/00-compile.t
t/00.load.t
t/cpants.t