أحمد محمد زواوي - Ahmad M. Zawawi > Padre-Plugin-Perl6-0.71

Padre-Plugin-Perl6-0.71

This Release Padre-Plugin-Perl6-0.71  [Download] [Browse 15 Dec 2010
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (0) ] [ Website ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository http://svn.perlide.org/padre/trunk/Padre-Plugin-Perl6/
CPAN Testers PASS (13)   NA (26)   UNKNOWN (2)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Changes
LICENSE
Makefile.PL
MANIFEST
META.json
README

Modules

Padre::Plugin::Perl6 Perl 6 Support for Padre     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Colorizer Perl 6 Colorizer     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Document Perl 6 Support Document     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Help Perl 6 Help provider for Padre     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Outline Perl 6 Outline background task     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Preferences Preferences Dialog     0.71
Padre::Plugin::Perl6::QuickFix Padre Perl 6 Quick Fix Provider     0.71
Padre::Plugin::Perl6::StdColorizer Perl 6 Colorizer     0.71
Padre::Plugin::Perl6::StdColorizerTask Perl 6 STD.pm Colorizer Task     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Syntax Perl document background syntax-checker     0.71
Padre::Plugin::Perl6::Util Perl 6 plugin utilities     0.71

Documentation

share/p6tokens.p5