Arthur Axel "fREW" Schmidt > Syntax-Keyword-Gather-1.002001 > MANIFEST

Download:
Syntax-Keyword-Gather-1.002001.tar.gz

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source   Latest Release: Syntax-Keyword-Gather-1.003001
Changes
LICENSE
MANIFEST
META.json
META.yml
Makefile.PL
README
dist.ini
lib/Syntax/Keyword/Gather.pm  [pod]
t/1.t
t/release-pod-syntax.t