View on
MetaCPAN
search.cpan.org is shutting down
For details read Perl NOC. After June 25th this page will redirect to MetaCPAN.org
Jarkko Hietaniemi > Lingua-FI-Hyphenate-0.04 > Lingua::FI::Hyphenate

Download:
Lingua-FI-Hyphenate-0.04.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Module Version: 0.04   Source  

NAME ^

Lingua::FI::Hyphenate - Finnish hyphenation (suomen tavutus)

NIMI ^

Lingua::FI::Hyphenate - suomen tavutus

SYNOPSIS ^

  use Lingua::FI::Hyphenate qw(tavuta);

  my @tavut = tavuta("kodeissansakaan");

  print "@tavut\n"; # will print "ko deis san sa kaan\n";

KÄYTTÖ ^

  use Lingua::FI::Hyphenate qw(tavuta);

  my @tavut = tavuta("kodeissansakaan");

  print "@tavut\n"; # tulostaa "ko deis san sa kaan\n";

DESCRIPTION ^

tavuta() returns as a list the syllables of its Finnish input list.

The used character set is ISO 8859-1, of which the Finnish word characters the vowels are

  aeiouyäåö AEIOUYÅÄÖ

and the consonants are

  bcdfghjklmnpqrstvwxz BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ

The rules for syllable divisions are:

KUVAUS ^

tavuta() palauttaa listana suomenkielisen syötelistansa tavut.

Käytetty merkistö on ISO 8859-1, suomenkieliset vokaalit ovat

  aeiouyäåö AEIOUYÅÄÖ

ja konsonantit ovat

  bcdfghjklmnpqrstvwxz BCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ

Tavujakosäännöt ovat:

CAVEAT ^

tavuta() works only for single words. Compound words may get wrongly hyphenated, especially when the first component ends in a consonant and the second component begins with a vowel. For example, "kaivosaukko" ('the opening of a mine', compound of "kaivos", 'mine', and "aukko", 'opening') will be wrongly hyphenated as "kai-vo-sauk-ko" ('well otter'). Caveat hyphenator.

You may hint the correct word/syllable division by inserting a "-" at the right places. In fact, any non-Finnish word characters are removed and replaced with syllable divisions.

VAROITUS ^

tavuta() toimii vain yksittäisille sanoille. Sanaliitot saattavat tavuttua väärin, varsinkin jos ensimmäinen osa päättyy konsonanttiin ja toinen osa alkaa vokaalilla. Esimerkiksi "kaivosaukko" tavuttuu väärin: "kai-vo-sauk-ko". Tarkkavaisuutta tavutukseen.

Voit antaa tavutusvihjeitä käyttämällä "-"-merkkiä sopivissa kohdissa. Itse asiassa kaikki paitsi kirjaimet poistetaan ja korvataan tavurajoilla.

AUTHOR ^

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

COPYRIGHT ^

Copyright 2001 Jarkko Hietaniemi

LICENSE ^

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

TEKIJÄ ^

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

TEKIJÄNOIKEUS ^

Copyright 2001 Jarkko Hietaniemi

LISENSSI ^

Tämä kirjastomoduli on vapaa; voit jakaa ja/tai muuttaa sitä samojen ehtojen mukaisesti kuin Perliä itseään.

syntax highlighting: