View on
MetaCPAN
search.cpan.org is shutting down
For details read Perl NOC. After June 25th this page will redirect to MetaCPAN.org
Jarkko Hietaniemi > Lingua-FI-Kontti-0.02 > Lingua::FI::Kontti

Download:
Lingua-FI-Kontti-0.02.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Module Version: 0.02   Source  

NAME ^

Lingua::FI::Kontti - Finnish Pig Latin (kontinkieli)

NIMI ^

Lingua::FI::Kontti - kontinkieli

SYNOPSIS ^

  use Lingua::FI::Kontti qw(kontita);

  print kontita("on meillä hauska täti"), "\n";
  # will print "kon ontti keillä montti kauska hontti koti täntti\n";

  print kontita("on meillä hauska täti", "tunkki"), "\n";
  # will print "tun onkki teillä munkki tauska hunkki tuti tänkki\n";

KÄYTTÖ ^

  use Lingua::FI::Kontti qw(kontita);

  print kontita("on meillä hauska täti"), "\n";
  # tulostaa "kon ontti keillä montti kauska hontti koti täntti\n";

  print kontita("on meillä hauska täti", "tunkki"), "\n";
  # tulostaa "tun onkki teillä munkki tauska hunkki tuti tänkki\n";

DESCRIPTION ^

Similar to Pig Latin of English

  English  We're gonna rock around the clock tonight
  Pig Latin E'reway onnagay ockray aroundway ethay ockclay onighttay

there's a tongue-and-brain-twisting "secret" kids' language for Finnish, called "kontinkieli" ("kontti speak"). In principle the transformation is simple: the beginning of the word you want to translate is switched with the beginning of the word "kontti". In practice it's a little bit more complicated that that because one has to know the Finnish syllable division and vowel harmony rules.

With this module you can converse like a pro with Finnish kids.

In addition to the standard "secret key" kontti you can use any other word that according to Finnish syllable division rules starts with CVCC (consonant-vowel-consonant-constant) syllable, like for example kirppu, linssi, portti, salkku, turkki. Give the keyword as the second argument.

KUVAUS ^

Tällä modulilla voit kääntää suomea kontiksi.

"Salaisen avaimen" kontti sijasta voit käyttää mitä tahansa sanaa joka suomeksi tavutettuna alkaa KVKK-tavulla (konsonantti-vokaali-konsonantti- konsonantti), kuten esimerkiksi kirppu, linssi, portti, salkku, turkki. Anna avainsana toisena argumenttina.

Englannin puhujilla on samankaltainen lastenkieli, "sikalatina" (Pig Latin), yllä esimerkki.

ACKNOWLEDGEMENTS ^

KIITOKSET ^

AUTHOR ^

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

COPYRIGHT ^

Copyright 2001 Jarkko Hietaniemi

LICENSE ^

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

TEKIJÄ ^

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

TEKIJÄNOIKEUS ^

Copyright 2001 Jarkko Hietaniemi

LISENSSI ^

Tämä kirjastomoduli on vapaa; voit jakaa ja/tai muuttaa sitä samojen ehtojen mukaisesti kuin Perliä itseään.

syntax highlighting: