search.cpan.org is shutting down
For details read Perl NOC. After June 25th this page will redirect to MetaCPAN.org
Michael Schilli > Net-Amazon-0.35 > MANIFEST

Download:
Net-Amazon-0.35.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

New  6
Open  3
View/Report Bugs
Source   Latest Release: Net-Amazon-0.62
adm/podok
Changes
eg/artist
eg/asin
eg/asin-de
eg/asin_cache
eg/asin_dvd
eg/asin_fetch
eg/asin_img
eg/asin_mult
eg/asin_offerall
eg/blended.pl
eg/browse
eg/cd_fetch
eg/cheapo
eg/dejazz
eg/exchange
eg/heavy
eg/keyword
eg/manufacturer
eg/maxauthors
eg/power
eg/rate_limit
eg/reviews
eg/seller
eg/sim
eg/similar
eg/similar2
eg/textstream
eg/upc
eg/wishlist
lib/Net/Amazon.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Attribute/Review.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Attribute/ReviewSet.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Property.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Property/Book.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Property/DVD.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Property/Music.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Artist.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/ASIN.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Blended.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/BrowseNode.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Exchange.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Keyword.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Manufacturer.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Power.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Seller.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Similar.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Sort.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/TextStream.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/UPC.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Request/Wishlist.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Response.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Response/Artist.pm
lib/Net/Amazon/Response/ASIN.pm
lib/Net/Amazon/Response/Blended.pm
lib/Net/Amazon/Response/BrowseNode.pm
lib/Net/Amazon/Response/Exchange.pm
lib/Net/Amazon/Response/Keyword.pm
lib/Net/Amazon/Response/Manufacturer.pm
lib/Net/Amazon/Response/Power.pm
lib/Net/Amazon/Response/Seller.pm
lib/Net/Amazon/Response/Similar.pm
lib/Net/Amazon/Response/TextStream.pm
lib/Net/Amazon/Response/UPC.pm
lib/Net/Amazon/Response/Wishlist.pm
lib/Net/Amazon/Result/Seller.pm  [pod]
lib/Net/Amazon/Result/Seller/Listing.pm  [pod]
Makefile.PL
MANIFEST This list of files
MANIFEST.SKIP
META.yml
README
t/001ASIN.t
t/002Wishlist.t
t/003UPC.t
t/004Reviews.t
t/005Power.t
t/006Browse.t
t/007Manufacturer.t
t/008Textstream.t
t/009Blended.t
t/010Artist.t
t/011Locale.t
t/012Keyword.t
t/013Seller.t
t/014Constructors.t
t/015Exchange.t
t/canned/artist.xml
t/canned/asin_cd.xml
t/canned/asin_cdm.xml
t/canned/asin_err.xml
t/canned/asin_mua.xml
t/canned/asin_pp.xml
t/canned/blended1.xml
t/canned/blendedm.xml
t/canned/browse.xml
t/canned/dvd.xml
t/canned/exchange.xml
t/canned/keyword.xml
t/canned/locale.xml
t/canned/manufacturer.xml
t/canned/power.xml
t/canned/power_empty.xml
t/canned/power_sorted.xml
t/canned/reviews.xml
t/canned/seller.xml
t/canned/textstream.xml
t/canned/upc_zwan.xml
t/canned/wishlist1.xml
t/canned/wishlist10_1.xml
t/canned/wishlist10_2.xml
t/init.pl