יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Catalyst-Plugin-Cache-0.05 > Catalyst::Plugin::Cache::Backend::Memory

Download:
Catalyst-Plugin-Cache-0.05.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

CPAN RT

New  2
Open  2
View/Report Bugs
Source   Latest Release: Catalyst-Plugin-Cache-0.12

NAME ^

Catalyst::Plugin::Cache::Backend::Memory - Stupid memory based caching backend.

SYNOPSIS ^

    use Catalyst::Plugin::Cache::Backend::Memory;

    my $m = Catalyst::Plugin::Cache::Backend::Memory->new;

    $m->set( foo => "thing" );

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: