יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Catalyst-Plugin-Cache-0.05 > Catalyst::Plugin::Cache::Choose::KeyRegex

Download:
Catalyst-Plugin-Cache-0.05.tar.gz

Annotate this POD

CPAN RT

New  2
Open  2
View/Report Bugs
Source   Latest Release: Catalyst-Plugin-Cache-0.12

NAME ^

Catalyst::Plugin::Cache::Choose::KeyRegex - Choose a cache backend based on key regexes.

SYNOPSIS ^

        use Catalyst::Plugin::Cache::Choose::KeyRegex;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: