יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Config-PackageGlobal-OO-0.02 > MANIFEST

Download:
Config-PackageGlobal-OO-0.02.tar.gz

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  
Build.PL
lib/Config/PackageGlobal/OO.pm  [pod]
Makefile.PL
MANIFEST This list of files
META.yml
README
t/01_basic.t
SIGNATURE Added here by Module::Build