יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Context-Handle-0.01

Context-Handle-0.01

This Release Context-Handle-0.01  [Download] [Browse 28 Mar 2006
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (1) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers PASS (117)   FAIL (520)   NA (2)   UNKNOWN (4)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Build.PL
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README
SIGNATURE

Modules

Context::Handle A convenient context propagation proxy thingy.    0.01
Context::Handle::RV::Bool      
Context::Handle::RV::List      
Context::Handle::RV::RefArray      
Context::Handle::RV::RefCode      
Context::Handle::RV::RefHash      
Context::Handle::RV::RefObject      
Context::Handle::RV::RefScalar      
Context::Handle::RV::Scalar      
Context::Handle::RV::Void