יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > JSON-RPC-Common-0.08

JSON-RPC-Common-0.08

This Release JSON-RPC-Common-0.08  [Download] [Browse 22 Nov 2010
Latest Release JSON-RPC-Common-0.11  [Download] [Browse 28 Feb 2014
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (0) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers PASS (144)   FAIL (1)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License unknown
Special Files
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
SIGNATURE

Modules

JSON::RPC::Common Transport agnostic JSON RPC helper objects     0.08
JSON::RPC::Common::Marshal::HTTP Convert HTTP::Request and HTTP::Response to/from JSON::RPC::Common calls and returns.      
JSON::RPC::Common::Marshal::Text JSON text marshalling for JSON::RPC::Common.      
JSON::RPC::Common::Message      
JSON::RPC::Common::Procedure::Call JSON RPC Procedure Call base class.      
JSON::RPC::Common::Procedure::Call::Version_1_0 JSON-RPC 1.0 request      
JSON::RPC::Common::Procedure::Call::Version_1_1 JSON-RPC 1.1 Procedure Call      
JSON::RPC::Common::Procedure::Call::Version_2_0 JSON-RPC 2.0 Procedure Call      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return JSON-RPC procedure return class      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Error Base class for JSON-RPC errors      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Version_1_0 JSON-RPC 1.0 error class.      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Version_1_0::Error JSON-RPC 1.0 error class.      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Version_1_1 JSON-RPC 1.1 Procedure Return      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Version_1_1::Error JSON-RPC 1.1 error class.      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Version_2_0 JSON-RPC 2.0 Procedure Return      
JSON::RPC::Common::Procedure::Return::Version_2_0::Error JSON-RPC 2.0 error class.      
JSON::RPC::Common::TypeConstraints Type constraint library