יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools-0.06 > Mail::Summary::Tools::CLI::Create

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::CLI::Create - Create or update a summary file from mailboxes

SYNOPSIS ^

        # see command line usage

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: