יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools-0.06 > Mail::Summary::Tools::CLI::Download::nntp

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::CLI::Download::nntp - Download threads from an NNTP server.

SYNOPSIS ^

        # see usage summary

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: