יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools-0.06 > Mail::Summary::Tools::CLI::Edit

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

Mail::Summary::Tools::CLI::Edit - Edit a YAML summary using the FlatFile format

SYNOPSIS ^

        # see command line usage

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: