יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Mail-Summary-Tools-0.06 > mailsum

Download:
Mail-Summary-Tools-0.06.tar.gz

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  

NAME ^

mailsum - Mail::Summary::Tools command line frontend

SYNOPSIS ^

    mailsum commands

    mailsum help <command>

    mailsum create -o summary.yaml foo.mbox bar.mbox

    mailsum edit summary.yaml

    mailsum totext summary.yaml

CONFIGURATION ^

TODO

syntax highlighting: