יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > MooseX-AttributeHelpers-0.07

MooseX-AttributeHelpers-0.07

This Release MooseX-AttributeHelpers-0.07  [Download] [Browse 31 Dec 2007
Latest Release MooseX-AttributeHelpers-0.25  [Download] [Browse 15 Feb 2016
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (0) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers PASS (159)   FAIL (1)   NA (2)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating ***** (3 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Build.PL
ChangeLog
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

MooseX::AttributeHelpers Extend your attribute interfaces     0.07
MooseX::AttributeHelpers::Base Base class for attribute helpers     0.04
MooseX::AttributeHelpers::Collection Base class for all collection type helpers     0.03
MooseX::AttributeHelpers::Collection::Array     0.01
MooseX::AttributeHelpers::Collection::Bag     0.01
MooseX::AttributeHelpers::Collection::Hash     0.02
MooseX::AttributeHelpers::Collection::ImmutableHash     0.01
MooseX::AttributeHelpers::Collection::List     0.01
MooseX::AttributeHelpers::Counter     0.03
MooseX::AttributeHelpers::Meta::Method::Provided      
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::Array     0.05
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::Bag     0.02
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::Counter     0.02
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::Hash     0.03
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::ImmutableHash     0.03
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::List     0.01
MooseX::AttributeHelpers::MethodProvider::String     0.01
MooseX::AttributeHelpers::Number     0.02
MooseX::AttributeHelpers::String     0.01