יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Package-Relative-0.01 > MANIFEST

Download:
Package-Relative-0.01.tar.gz

Annotate this POD

View/Report Bugs
Source  
Build.PL
lib/Package/Relative.pm  [pod]
MANIFEST This list of files
t/01_basic.t
META.yml
Makefile.PL
SIGNATURE Added here by Module::Build