יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Search-GIN-0.03

Search-GIN-0.03

This Release Search-GIN-0.03  [Download] [Browse 30 Oct 2008
Latest Release Search-GIN-0.11  [Download] [Browse 02 Mar 2015
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (0) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
CPAN Testers PASS (644)   FAIL (32)   UNKNOWN (4)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating **   (1 Reviews) [ Rate this distribution ]
License unknown
Special Files
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
SIGNATURE

Modules

Search::GIN Generalized Inverted Indexing    0.03
Search::GIN::Callbacks      
Search::GIN::Core      
Search::GIN::DelegateToIndexed      
Search::GIN::Driver      
Search::GIN::Driver::Hash      
Search::GIN::Driver::Pack      
Search::GIN::Driver::Pack::Delim      
Search::GIN::Driver::Pack::IDs      
Search::GIN::Driver::Pack::Length      
Search::GIN::Driver::Pack::UUID      
Search::GIN::Driver::Pack::Values      
Search::GIN::Driver::TXN      
Search::GIN::Extract      
Search::GIN::Extract::Attributes      
Search::GIN::Extract::Callback      
Search::GIN::Extract::Class      
Search::GIN::Extract::Delegate      
Search::GIN::Extract::Multiplex      
Search::GIN::Indexable      
Search::GIN::Keys      
Search::GIN::Keys::Deep      
Search::GIN::Keys::Expand      
Search::GIN::Keys::Join      
Search::GIN::Query      
Search::GIN::Query::Attributes      
Search::GIN::Query::Class      
Search::GIN::Query::Manual      
Search::GIN::SelfIDs      

Documentation

Search::GIN::Driver::PackLength  
Search::GIN::Driver::PackUUID UUID key packing