יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > Search-GIN-0.03 > Search::GIN::DelegateToIndexed

Download:
Search-GIN-0.03.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

CPAN RT

Open  0
View/Report Bugs
Source   Latest Release: Search-GIN-0.08

NAME ^

Search::GIN::DelegateToIndexed -

SYNOPSIS ^

    use Search::GIN::DelegateToIndexed;

DESCRIPTION ^

syntax highlighting: