יובל קוג'מן (Yuval Kogman) > XS-Object-Magic-0.02

XS-Object-Magic-0.02

This Release XS-Object-Magic-0.02  [Download] [Browse 17 Sep 2009
Latest Release XS-Object-Magic-0.04  [Download] [Browse 06 Jun 2011
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (1) ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository git://github.com/nothingmuch/xs-object-magic.git
CPAN Testers PASS (377)   FAIL (2)   NA (12)   UNKNOWN (2)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml

Modules

XS::Object::Magic Opaque, extensible XS pointer backed objects using sv_magic     0.02