גאבור סבו - Gábor Szabó > CPAN-Digger-0.08

CPAN-Digger-0.08

This Release CPAN-Digger-0.08  [Download] [Browse 13 Jan 2013
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs (2) ] [ Website ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository https://github.com/szabgab/CPAN-Digger
CPAN Testers PASS (217)   FAIL (83)   NA (2)   UNKNOWN (1)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

CPAN::Digger To dig CPAN     0.08
CPAN::Digger::DB     0.08
CPAN::Digger::Index     0.08
CPAN::Digger::Index::Projects     0.08
CPAN::Digger::PPI     0.08
CPAN::Digger::Pod     0.08
CPAN::Digger::Run     0.08
CPAN::Digger::Syntax     0.08
CPAN::Digger::Tools     0.08
CPAN::Digger::WWW Dancer based web interface to CPAN::Digger     0.08

Other Files

public/404.html
public/500.html
views/faq.tt