גאבור סבו - Gábor Szabó > Pipe-0.05

Pipe-0.05

This Release Pipe-0.05  [Download] [Browse 17 May 2012
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository https://github.com/szabgab/Pipe
CPAN Testers PASS (307)   NA (1)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
Changes
Makefile.PL
MANIFEST
META.json

Modules

Pipe Framework to create pipes using iterators     0.05
Pipe::Tube     0.04
Pipe::Tube::Cat     0.05
Pipe::Tube::Chomp     0.05
Pipe::Tube::Find     0.05
Pipe::Tube::For     0.05
Pipe::Tube::Glob     0.05
Pipe::Tube::Grep     0.05
Pipe::Tube::Map     0.05
Pipe::Tube::Print     0.05
Pipe::Tube::Say     0.05
Pipe::Tube::Sort     0.05
Pipe::Tube::Split     0.05
Pipe::Tube::Tuple     0.05
Pipe::Tube::Uniq     0.05