גאבור סבו - Gábor Szabó > WWW-AdServer-1.00

WWW-AdServer-1.00

This Release WWW-AdServer-1.00  [Download] [Browse 25 Sep 2013
Latest Release WWW-AdServer-1.01  [Download] [Browse 26 Sep 2013
Other Releases
Links Discussion Forum ] [ View/Report Bugs ] [ Website ] [ Dependencies ] [ Other Tools ]
Repository https://github.com/szabgab/WWW-AdServer.git
CPAN Testers FAIL (219)   [ View Reports ] [ Perl/Platform Version Matrix ]
Rating      (0 Reviews) [ Rate this distribution ]
License The Perl 5 License (Artistic 1 & GPL 1)
Special Files
LICENSE
Makefile.PL
MANIFEST
META.yml
README

Modules

WWW::AdServer      
WWW::AdServer::Database      
WWW::AdServer::Database::YAML      

Other Files

README.md