View on
MetaCPAN
search.cpan.org is shutting down
For details read Perl NOC. After June 25th this page will redirect to MetaCPAN.org
Ville Jungman > Lingua-FI-Inflect-0.02 > Lingua::FI::Inflect

Download:
Lingua-FI-Inflect-0.02.tar.gz

Dependencies

Annotate this POD

View/Report Bugs
Module Version: 0.02   Source  

NAME ^

Lingua::FI::Inflect - Finnish inflect

NIMI ^

Lingua::FI::Inflect - suomen taivutus

SYNOPSIS ^

  use Lingua::FI::Inflect qw(taivuta to_number %sijamuodot);

  my($inflected)=taivuta($sijamuodot{genetiivi},"kissa");  # inflects word "kissa" to its genitive

  print $inflected; # prints "kissan"

or

  use Lingua::FI::Inflect qw(taivuta to_number %sijamuodot);

  foreach my $sijamuoto(sort keys %sijamuodot){ # käy läpi kaikki sijamuodot

    my($taivutettu,$rule_id)=taivuta($sijamuodot{$sijamuoto},"kissa");  # taivuttaa sanan ko. sijamuotoon

    print "$sijamuoto: $taivutettu (sääntö == $rule_id)\n";

  }

KÄYTTÖ ^

  use Lingua::FI::Inflect qw(taivuta to_number %sijamuodot);

  my($taivutettu)=taivuta($sijamuodot{genetiivi},"kissa");  # taivuttaa sanan "kissa" genetiiviin

  print $taivutettu; # tulostaa ruutuun "kissan"

tai

  use Lingua::FI::Inflect qw(taivuta to_number %sijamuodot);

  foreach my $sijamuoto(sort keys %sijamuodot){ # käy läpi kaikki sijamuodot

    my($taivutettu,$rule_id)=taivuta($sijamuodot{$sijamuoto},"kissa");  # taivuttaa sanan ko. sijamuotoon

    print "$sijamuoto: $taivutettu (sääntö == $rule_id)\n";

  }

DESCRIPTION ^

taivuta() returns an inputted word inflected to the chosen case.

Supposes that given word is a name if the first letter is capilalized.

KUVAUS ^

taivuta() palauttaa annetun sanan taivutettuna haluttuun sijamuotoon.

Olettaa, että sana on nimi, mikäli ensimmäinen kirjain on iso.

KNOWN CASES AND HOW WELL THEY ARE BEING INFLECTED ^

CASE SINGULAR PLURAL

genetiivi very good poor

inessiivi good poor

elatiivi good poor

adessiivi good poor

ablatiivi good poor

partitiivi good poor

essiivi good poor

illatiivi good poor

translatiivi good poor

plural good -

Plural is being considered as one of the cases. For example if You want to inflect word "kissa" - that is cat - to plural translative, first inflect "kissa" to plural ("kissat") and then inflect "kissat" to translative ("kissoiksi").

TUETUT SIJAMUODOT JA NIIDEN TOIMIVUUS ^

SIJAMUOTO YKSIKKÖ MONIKKO

genetiivi erittäin hyvä huono

inessiivi hyvä huono

elatiivi hyvä huono

adessiivi hyvä huono

ablatiivi hyvä huono

partitiivi hyvä huono

essiivi hyvä huono

illatiivi hyvä huono

translatiivi hyvä huono

monikko hyvä -

Monikko tulkitaan ykdeksi sijamuodoista. Jos haluat esim taivuttaa yksikössä olevan sanan "kissa" monikon translatiiviin, taivuta "kissa" ensin monikkoon ("kissat") ja taivuta se sitten translatiiviin ("kissoiksi").

KNOWN BUGS ^

Doesn't know all odd words.

Works only the inputted word is non-inflected (plural is also ok).

What comes to names, works well only with Christian names.

Works good only with numbers smaller than twenty.

BUGIT ^

Ei tunne kaikkia erikoisesti taipuvia sanoja.

Toimii vain yksikön tai monikon perusmuodossa oleville sanoille.

Nimistä taivuttaa hyvin vain etunimet

Taivuttaa hyvin vain kahtakymmentä pienemmät luvut.

AUTHOR ^

Ville Jungman

<ville_jungman@hotmail.com, ville.jungman@frakkipalvelunam.fi>

If You just use this module or have some comments I would be glad to hear them.

OHJELMAN TEKIJÄ ^

Ville Jungman

<ville_jungman@hotmail.com, ville.jungman@frakkipalvelunam.fi>

Jos käytät tätä moduulia tai jos on jotain parannusehdotuksia, niin olis tosi hauskaa saada palautetta.

COPYRIGHT / TEKIJÄNOIKEUS ^

Copyright 2004 Ville Jungman

LICENSE ^

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

LISENSSI ^

Tämä kirjastomoduli on vapaa; voit jakaa ja/tai muuttaa sitä samojen ehtojen mukaisesti kuin Perliä itseään.

syntax highlighting: